logo

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023

23.06.2023 r. o godz. 10.00,  po Mszy św.w kaplicy parafialnej, rozpoczęło się uroczyste zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Kąśnej Dolnej. Mottem spotkania były słowa Seneki: ,,Życie dzieli się na trzy okresy: na to co było, na to co jest i na to co będzie…”. Na początku dyr. szkoły Pani Małgorzata Piekarska powitała zebranych gości: Pana S. Kuropatwę Burmistrza Gminy Ciężkowice, Panią A. Zagałę dyrektor ASPO, Pana M. Koralika przewodniczącego Rady Miejskiej, rodziców, nauczycieli oraz uczniów. Potem  rozdała świadectwa z czerwonym paskiem uczniom ze średnią powyżej 4,75 oraz tym ze 100% frekwencją, wręczyła również nagrody książkowe. Jak co roku  wszyscy absolwenci otrzymali listy gratulacyjne, a także podziękowania dla rodziców, których najmłodsze dziecko ukończyło edukację. Uczeń z kl. IV Bartosz Stanuch otrzymał również stypendium Burmistrza Gminy Ciężkowice.
 Następnie uczniowie kl. VIII zaprezentowali swój program artystyczny na pożegnanie szkoły,w którym dziękowali wszystkim nauczycielom za wiedzę, a uczniowie z VII klasy pożegnali starszych kolegów słowami piosenek i  wręczyli im pamiątkowe medale. Dzień zakończenia roku szkolnego był również ostatnim dniem pracy Pani M. Piekarskiej dyrektor SP w Kąśnej Dolnej i Pani M. Potępy, nauczycielki historii, muzyki i edukacji wczesnoszkolnej. Uczniowie słowami poetów pożegnali, obie, odchodzące na emeryturę, Panie. Jako pierwszy spośród gości głos zabrał Pan S. Kuropatwa, który podziękował Pani M. Piekarskiej za współpracę, wysiłek i zaangażowanie i wręczył jej Nagrodę Burmistrza Gminy Ciężkowice. Potem kolejni goście, wręczając kwiaty, też wyrażali się z uznaniem o pracy Pani M. Piekarskiej. Słowa wdzięczności pod adresem Pani dyrektor i Pani Potępy skierowali również rodzice. Wszyscy życzyli Paniom   zdrowia, czasu na realizację pasji oraz marzeń. Na zakończenie Pani M. Piekarska podziękowała za długoletnią pracę P. M. Potępie i wręczyła jej nagrodę, a w imieniu grona pedagogicznego i pracowników szkoły Panią dyrektor  pożegnała Pani J. Kotowicz.
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account