HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KĄŚNEJ DOLNEJ

DYREKTORZY SZKOŁY

 1. MICHALIK JÓZEFA - 1938 - 1947
 2. ZBROŻEK JANINA - 1947- 1972
 3. TOMASZKIEWICZ JANUSZ - 1972 - 1974
 4. TOMASZKIEWICZ CECYLIA - 1975 – 1977
 5. SKRABSKA WŁADYSŁAWA - 1978 – 1982
 6. KOLBERSKA-BRADŁO MIROSŁAWA - 1982 – 2014
 7. PIEKARSKA MAŁGORZATA - 2014 - 2023
 8. KOTOWICZ JOANNA - 01.09.2023

Pierwsze wzmianki na temat szkoły w Kąśnej znajdujemy w kronice parafii Jastrzębia. Powstanie szkoły  datowane jest na 1910 rok. Przyczynił się do tego miejscowy pleban ks. Jan Rosiek oraz właściciel dóbr w Kąśnej, Włodzimierz Kodrębski. Lokal na szkołę wynajęto i powstała jednoklasowa, o jednym nauczycielu. Jednak to mieszkańców nie zadowoliło. Zwrócili się do Funduszu Krajowego o pomoc w wybudowaniu nowej szkoły. Rada Szkolna Miejscowa wzięła pożyczkę na zakup gruntu szkolnego w Spółce Oszczędności i  Pożyczek w Jastrzębi, w kwocie 500 koron. Wybrano Komitet Budowy Szkoły, którego przewodniczącym został Karol Ołpiński. 

Budowę budynku rozpoczęto w 1912 roku. Piętrowa budowla w ciągu dwóch lat została wprowadzona pod dach. Wybuch I wojny światowej przeszkodził w dalszej pracy, jednak nauka była kontynuowana w budynku zastępczym. Początkowo nauka odbywała się w izbie szkolnej w budynku „Ochronki” wybudowanej na polecenie I.J. Paderewskiego. Tam też było mieszkanie dla nauczyciela.

Później dzieci uczyły się w izbie wynajmowanej u gospodarza Jana Fijasa. Pierwszym nauczycielem w Kąśnej był Andrzej Hymczyk, później uczyła Józefa Habowska, a w 1912 roku funkcję tę objęła Józefa Fulerówna. Kolejną nauczycielką była Wanda Janicka, która pracowała tutaj do 1937 roku.

Dalsza budowa szkoły ruszyła dopiero po wojnie w 1919 roku. W okresie międzywojennym brakowało funduszy na oświatę,   władze odmówiły pomocy przy budowie szkoły, dlatego mury piętra wybudowanej szkoły zostały rozebrane do wysokości okien i taki budynek przykryto prowizorycznym dachem. Wykończono jedną izbę lekcyjną i mieszkanie dla nauczyciela.

Od 1939 roku funkcję nauczycielki pełni Józefa Michalik. Ona to właśnie organizowała w okresie II wojny światowej tajne nauczanie na poziomie od podstawowego do średniego ogólnokształcącego.


 

Po zakończeniu II wojny światowej został podwyższony stopień organizacyjny, ze szkółki pierwszego stopnia o jednym nauczycielu do pełnej  szkoły siedmioklasowej. W takich warunkach szkolnych jedna izba lekcyjna nie mogła zaspokoić potrzeb, dlatego postanowiono wynająć część budynków podworskich tzw. Rządcówkę. W tym budynku powstały dwie izby szkolne i mieszkanie dla nauczyciela. Jednak mieszkańcy wsi chcieli wykończyć   budynek starej szkoły. W październiku 1947 roku na wniosek ówczesnej kierowniczki Janiny Zbrożek oraz poparcia ze strony sołtysa Treli Henryka, mieszkańcy wsi dobrowolnie opodatkowali się na rozbudowę budynku szkoły. W trakcie wykonywania prac napotykano na wiele trudności: brakowało funduszy, potrzebne były dodatkowe zezwolenia, kosztorysy, należało wzmocnić fundamenty itp.


 

W tym czasie pracowało w szkole 4 nauczycieli, a w obwodzie szkolnym było 172 uczniów. Warunki nauki były trudne, gdyż prace przy szkole były wznawiane i przerywane. Subwencję na budowę szkoły przyznano dopiero w 1957 roku.

08 marca 1959 roku nowy budynek szkoły został przekazany w użytkowanie mieszkańcom wsi. Szkoła posiadała 4 sale lekcyjne, obszerny korytarz, szatnie, a na piętrze mieszkania dla nauczycieli. Wybudowano też boisko szkolne. Prace wykończeniowe trwały  jeszcze do 1964 roku. 

W 1963 roku wprowadzono zmiany w systemie nauczania, ówczesna klasa V miała kończyć swoją edukację nie w klasie VII, lecz w  klasie VIII.  Po utworzeniu Zbiorczej Szkoły Gminnej w Ciężkowicach w 1974 roku obniżono poziom organizacyjny szkoły na Oddział Przedszkolny i klasy I-III, pozostałe dzieci były dowożone do Ciężkowic.

W tym czasie  dobudowano do szkoły salę na pracownię techniczną oraz sanitariaty. W budynku na podwórzu mieścił się Oddział Przedszkolny i garaże.


 

SPIS ALFABETYCZNY

 1. FIJAS JAN
 2. FULERÓWNA JÓZEFA
 3. HABOWSKA JÓZEFA
 4. HYMCZK ANDRZEJ
 5. JANICKA WANDA
 6. KODRĘBSKI WŁODZIMIERZ
 7. MICHALIK JÓZEFA
 8. OŁPIŃSKI KAROL
 9. PADEREWSKI IGNACY JAN
 10. ks. ROSIEK JAN
 11. TRELA HENRYK
 12. ZBROŻEK JANINA

Od 1982 roku szkoła funkcjonowała jako sześcioklasowa z Oddziałem Przedszkolnym i uczyło w niej ośmiu nauczycieli. Taki poziom organizacyjny trwał do roku 1990. Wtedy szkołę przekształcono w siedmioklasową, a rok później w ośmioklasową.

W 1992 roku szkoła posiadała 6 sal lekcyjnych, bibliotekę, sanitariaty, szatnię oraz 3 mieszkania dla nauczycieli. Oddział Przedszkolny uczył się w Sali katechetycznej w  Kaplicy. Szkoła posiadała też boisko szkolne. Mamy rok 1999,  w którym ponownie zmienia się organizacja szkoły, ponieważ powstają Gimnazja.  Obecna szkoła posiada 6 sal lekcyjnych, salę komputerową, bibliotekę, małą salę gimnastyczną, a Oddział Przedszkolny mieści się na piętrze. Szkoła jest wyremontowana, z nowymi elewacjami, placem zabaw dla dzieci i dużą ilością zieleni.

Rok 2018, likwidowane są Gimnazja, a nasza szkoła staje się ponownie Ośmioklasową Szkołą Podstawową z Oddziałem Przedszkolnym.

opracowanie: mgr Małgorzata Potępa


 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account