logo

„ CZYTAM Z KLASĄ. LEKTURKI SPOD CHMURKI”

 Ogólnopolski projekt edukacyjny dla klas I - III
 
Uczniowie k.l I - III w Szkole Podstawowej w Kąśnej Dolnej biorą udział w Ogólnopolskim projekcie "Czytam z klasą". W ramach I modułu obejrzeli oni film wprowadzający, zapoznali się z zadaniami tego modułu oraz ulepili Czytusia. Wybrali lekturę pt. "Drzewo do samego nieba" M. Terlikowskiej. Lekturę czytali oni w domu, podczas zajęć w szkole, także czytał ją zaproszony gość ks. Piotr Pietrucha- katecheta w naszej szkole. Następnie dzieci założyły lekturniki, w których ozdobiły stronę tytułową oraz narysowały ilustrację do ulubionej przygody. Kolejne strony lekturnika uzupełniane były na bieżąco. Uczniowie zaprojektowali i wykonali piękne zakładki do książki. Wielką frajdę sprawiło dzieciom odrysowywanie na dużym papierze kontur kolegi i wykonanie na nim postaci bohatera. Projekt realizowany jest w naszej szkole od 30.10.2019 do 1.04.2020.
CELE PROJEKTU:
- rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
- rozwijanie aktywności czytelniczej,
- doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
- zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
- integracja zespołu klasowego,
- współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych


Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account