logo

„Wiem Więcej o naszej Ojczyźnie”

V GMINNY KONKURS WIEDZY OGÓLNEJ
 „Wiem Więcej o naszej Ojczyźnie”
pod honorowym patronatem Burmistrza Gminy Ciężkowice
Pana Zbigniewa Jurkiewicza
 
5 marca w Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Ciężkowicach odbył się  finał V Gminnego Konkursu Wiedzy Ogólnej „Wiem Więcej o naszej Ojczyźnie”, nad którym honorowy patronat objął Burmistrz Gminy Ciężkowice Pan Zbigniew Jurkiewicz.
Wzięło  w nim udział 23 uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych i klas III gimnazjum wyłonionych w eliminacjach szkolnych.
Naszą szkołę reprezentowali: Iwona Kutypa z klasy VIII i Maksymilian Janik z klasy VII, którzy uzyskali największą ilość punktów.
Główne cele konkursu to:
  • kształtowanie poczucia własnej tożsamości narodowej oraz postaw patriotycznych,
  • rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów i stwarzanie im możliwości współzawodnictwa.
Konkurs składał się z dwóch części: w pierwszej uczniowie rozwiązywali test składający się z 50 pytań zamkniętych, w drugiej odpowiadali na 30 pytań otwartych z prezentacji multimedialnej. Pytania dotyczyły historii naszej Ojczyzny, literatury, wiedzy o społeczeństwie i najważniejszych organach władzy we współczesnej Polsce, muzyki, sztuki, kultury, geografii Polski i jej walorów turystyczno – krajoznawczych, polityki i miejsca Polski we współczesnym świecie oraz sportu.
 
Nasi uczniowie osiągnęli duży sukces, Iwona zajęła I miejsce a Maks zdobył wyróżnienie zajmując VI lokatę.
W imieniu organizatorów gratulujemy osiągniętych wyników, uczniów klas młodszych zachęcamy do udziału w przyszłorocznej edycji konkursu.
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account