logo

ZDALNE NAUCZANIE - INFORMACJA DLA RODZICÓW

Szanowni Rodzice

Od 25 marca 2020 roku do 10 kwietnia 2020 roku Szkoła Podstawowa w Kąśnej Dolnej prowadzi kształcenie na odległość.  W związku z tym proszę o zapoznanie się z poniższą informacją:
  1. Kontakt z uczniem przez e-dziennik.
  2. Nauczyciele  raz w tygodniu wysyłają tematy, zagadnienia, w godzinach przedpołudniowych . W sytuacji problemów technicznych (trudności z zalogowaniem do e-dziennika niezależnych od nauczycieli) materiały edukacyjne mogą być przekazywane w innych godzinach np. popołudniowych.
  3. Wychowawcy klas informują rodziców o regularnym sprawdzaniu wiadomości w e-dzienniku.
  4. Sprawdzanie frekwencji uczniów może odbywać poprzez:

a) sprawdzenie, który uczeń odebrał wiadomość
b) przesłanie przez uczniów wymaganych materiałów może być odnotowane jako frekwencja na zajęciach
c) aktywność uczniów na wykorzystywanych przez nauczycieli, platformach, forach i innych narzędzi


5. Ilość zadań do oceny:

  • 1 ocena na 2 tygodnie - przedmioty realizowane w wymiarze od 1 do 2 godzin tygodniowo.
  • 2 oceny na 2 tygodnie - przedmioty realizowane w wymiarze ponad 3 godzin tygodniowo.
  • dodatkowe oceny za aktywność, zaangażowanie itp.


6. Zadania w formie prac, tekstów, zdjęć, prezentacji, filmików.

                                                                                                                                        Dyrektor Szkoły  
                                                                                                                  Podstawowej w Kąśnej Dolnej
Małgorzata Piekarska